امور نظارت بودجه سرمايه‌اي  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور  سامانه نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

  
معرفی سامانه نظارت پروژه های عمرانی:

"سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني" درگاه ذخيره‌سازي اطلاعات وضعيت پروژه‌هاي عمراني و اطلاع رساني نتايج آن است. كليه دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌هاي سراسر كشور و كارشناسان معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اطلاعات حاصل از بازديد پروژه‌هاي عمراني را از طريق اين سامانه ثبت مي‌كنند. "امور نظارت بودجه سرمايه‌اي" جمع‌بندي نتايج بازديد‌هاي نظارتي و ساير اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي عمراني را در قالب گزارش‌هاي ادواري و موردي از اين درگاه به اطلاع عموم مي‌رساند. مخاطبان خاص اين سايت، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دانش پژوهان و كارشناسان حوزه امور عمراني هستند. مستند قانوني وظيفه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بازديد نظارتي، گردآوري اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و ارائه گزارش‌هاي تحليلي امور عمراني، قوانين برنامه و بودجه، محاسبات عمومي، تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، قوانين بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه كشور است.

  


  برای آگاهی :

   
  ورود به سامانه نظارت پروژه ها :
  ---------------------------------------------------------- 
 شناسه : 
 گذرواژه : 
 
  ---------------------------------------------------------- 

استخراج اطلاعات پروژه‌هاي ملي - استاني از سيستم نظارت 4

 ---------------------------------------------------------- 

راهنماي تهيه اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني

 ---------------------------------------------------------- 

راهنماي سامانه نظارت پروژه‌هاي عمراني ملي

 ---------------------------------------------------------- 

برای ایجاد امکان دسترسی، به سامانه نظارت برای ذخیره سازی اطلاعات، می توانید با امور نظارت بودحه سرمایه ای تماس بگیرید. نشانی الکترونیکی :

monitoring@mporg.ir


Powered by Golestan Software Engineering Inc. 2008  
      کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ميباشد .  info@golsoft.com  www.golsoft.com