امور نظارت بودجه سرمايه‌اي  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور  سامانه نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

  
معرفی سامانه نظارت پروژه های عمرانی:

"سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني" درگاه ذخيره‌سازي اطلاعات وضعيت پروژه‌هاي عمراني و اطلاع رساني نتايج آن است. كليه دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌هاي سراسر كشور و كارشناسان معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اطلاعات حاصل از بازديد پروژه‌هاي عمراني را از طريق اين سامانه ثبت مي‌كنند. "امور نظارت بودجه سرمايه‌اي" جمع‌بندي نتايج بازديد‌هاي نظارتي و ساير اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي عمراني را در قالب گزارش‌هاي ادواري و موردي از اين درگاه به اطلاع عموم مي‌رساند. مخاطبان خاص اين سايت، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دانش پژوهان و كارشناسان حوزه امور عمراني هستند. مستند قانوني وظيفه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بازديد نظارتي، گردآوري اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و ارائه گزارش‌هاي تحليلي امور عمراني، قوانين برنامه و بودجه، محاسبات عمومي، تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، قوانين بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه كشور است.

  


  برای آگاهی :

دوره نظارت 12 ماهه سال 1392 دستگاه‌هاي اجرايي

به اطلاع كاربران محترم دستگاه‌هاي اجرايي مي‌رساند؛ بر اساس بخشنامه شماره 128387 مورخ 24/12/1392، مهلت ثبت و تأييد اطلاعات پروژه‌هاي عمراني ملي در دوره‌ نظارتي 12 ماهه سال 1392 تا تاريخ 17/2/1393 مي‌باشد.


آغاز فرآيند «نظارت دوازده ماهه سال 1392» دستگاه‌هاي اجرايي از پروژه‌هاي عمراني ملي

بر اساس بخشنامه شماره 128387 مورخ 24/12/1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور، ضروري است آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه وضعيت مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي «ملي» آنها تا پايان سال 1392 نهايي شده است، در فاصله زماني 5/1/1393 لغايت 17/2/1393، با مراجعه به سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني، نسبت به تكميل و تأييد فرم‌هاي بازديد از پروژه‌هاي عمراني مربوط اقدام نمايند.


   
  ورود به سامانه نظارت پروژه ها :
  ---------------------------------------------------------- 
 شناسه : 
 گذرواژه : 
 
  ---------------------------------------------------------- 

استخراج اطلاعات پروژه‌هاي ملي - استاني از سيستم نظارت 4

 ---------------------------------------------------------- 

راهنماي تهيه اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني

 ---------------------------------------------------------- 

راهنماي سامانه نظارت پروژه‌هاي عمراني ملي

 ---------------------------------------------------------- 

برای ایجاد امکان دسترسی، به سامانه نظارت برای ذخیره سازی اطلاعات، می توانید با امور نظارت بودحه سرمایه ای تماس بگیرید. نشانی الکترونیکی :

monitoring@mporg.ir


Powered by Golestan Software Engineering Inc. 2008  
      کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ميباشد .  info@golsoft.com  www.golsoft.com